Kort geding advocaat mr. E.C. (Eric) Meure

Het feit dat u onze website bezoekt zal vermoedelijk samenhangen met een concrete behoefte aan acute rechtsbijstand:

Scenario I U wilt op zeer korte termijn een rechtsvordering instellen tegen een wederpartij;

Scenario II U bent gedaagd door een wederpartij die een vordering tegen u heeft ingesteld;

Of u nu de eisende of gedaagde partij bent, u bent bij ons aan het juiste adres. Een kort geding is een gerechtelijke procedure waarbij de rechter op kortst mogelijke termijn om een oordeel kan worden gevraagd. En wel voor de meest uiteenlopende problemen. Gele en rode kaarten zult u de rechter in kort geding niet zien uitdelen, maar er zijn wel raakvlakken met de rol van de scheidsrechter op het sportveld. Die dient namelijk ook met de regelmaat van de klok snel beslissingen te nemen, om daarmee plotseling ontstane problemen in de kiem te smoren. De reden dat in de praktijk veelvuldig gekozen wordt voor de kort geding procedure is gelegen in het feit dat de meeste particulieren, bedrijven en instellingen niet zitten te wachten op – in de regel – jarenlang slepende bodemprocedures. Problemen zijn immers vervelend en belastend, waarmee de wens “het probleem bij voorkeur weer snel de wereld uit te helpen” een zeer gezonde en begrijpelijke is.

Een kort geding procedure kan, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, het juiste instrument zijn voor de beslechting van uw geschil. Van belang is dat de vordering in kort geding goed aannemelijk gemaakt kan worden, en dat sprake is van een zogenaamd spoedeisend belang. Op de volgende pagina’s zullen enkele voorbeelden worden gegeven van “korte gedingen”, zodat u zich snel een goed beeld kunt vormen van deze spoed procedure.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande behoefte hebben aan nader overleg, schroomt u niet, en neemt u gerust telefonisch contact op onder 0318 – 57 09 90 of 06 – 508 12 650.

Met vriendelijke groet,

Eric Meure

– advocaat te Renswoude –
Mr. E.C. Meure

initiatiefnemer van www.kortgedingadvocaat.com™

Kort Geding Advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor een kort geding? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Neemt u gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord: info@kortgedingadvocaat.com of ga naar contact.

Ga naar contact