Gedaagde

U bent in kort geding gedagvaard

Kort geding advocaat ziet veel vorderingen in kort geding de revue passeren.

Voorbeeld 1

U bent werkgever, en heeft een personeelslid op staande voet ontslagen. Deze dagvaardt u in kort geding, en vordert doorbetaling van zijn of haar loon. U kunt zich verweren, en in reconventie – naast een separaat verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst – in kort geding een tegenvordering instellen. Bijvoorbeeld tot terug verstrekking van de bedrijfslaptop of bijvoorbeeld de auto van de zaak.

Voorbeeld 2

U wordt verweten inbreuk te maken op andermans merkrecht door onbevoegd goederen te importeren binnen de EER (grijze import). Laatstbedoelde heeft u in het recente verleden gesommeerd om daarmee te stoppen, doch u heeft niet binnen de gestelde termijn aangegeven dat u daar gehoor aan zult geven. Of u betwist het inbreuk makende gedrag op goede gronden. U wilt zich verweren tegen de verbodsactie.

Voorbeeld 3

U bent derde beslagene, en de beslaglegger meent dat u op u rustende verplichtingen uit hoofde van het beslag niet nakomt. U bent hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betalingsverplichting die op de beslag schuldenaar rust.

Voorbeeld 4

U bent ondernemer en bent in conflict geraakt met uw compagnon die u de toegang tot de onderneming ontzegt. Zij vordert dat uiteindelijk ook in kort geding.

Voorbeeld 5

Uw compagnon meent dat u in strijd handelt met een concurrentiebeding (en/ of relatie) beding in uw zakelijke overeenkomst. Hij vordert een verbodsactie op straffe van verbeurte van een forse dwangsom per overtreding.

Voorbeeld 6

U bent deelgenoot in een gemeenschappelijk goed, maar u draagt niet (meer) bij in de financieringslasten verbonden aan de financiering waarmee het goed destijds is verworven. De andere deelgenoot wenst dat het gemeenschappelijke goed wordt verkocht.

Uitdrukkelijk advies:
Als u bent gedagvaard in kort geding is het altijd raadzaam om uzelf in een zo vroeg mogelijk stadium te laten adviseren. De zitting staat immers op hele korte termijn op het programma. U kunt dat niet eenzijdig verhinderen. En los daarvan, ook al lijkt de tegen u ingestelde vordering op het eerste gezicht kansrijk, er is in de regel altijd verweer mogelijk. Waaronder specifiek op de kort geding procedure gericht verweer. Als u gedagvaard bent, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op, zodat de factor tijd niet te zeer een rol van betekenis gaat spelen.

Kort Geding Advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor een kort geding? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Neemt u gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord: info@kortgedingadvocaat.com of ga naar contact.

Ga naar contact