Gedaagde

U bent in kort geding gedagvaard

  1. U bent werkgever, en heeft een personeelslid op staande voet ontslagen. Deze dagvaardt u in kort geding, en vordert doorbetaling van zijn of haar loon. U kunt zich verweren, en in reconventie een tegenvordering instellen. Bijvoorbeeld tot terugverstrekking van de bedrijfs laptop of bijvoorbeeld de auto van de zaak.
  2. U wordt verweten inbreuk te maken op andermans merkrecht. Laatstbedoelde heeft u in het recente verleden gesommeerd om daarmee te stoppen, doch u heeft niet binnen de gestelde termijn aangegeven dat u daar gehoor aan zult geven. Of u betwist het inbreukmakende gedrag op goede gronden. U wilt zich verweren tegen de verbodsactie.

Uitdrukkelijk advies:
Als u bent gedagvaard in kort geding is het altijd raadzaam om uzelf in een zo vroeg mogelijk stadium te laten adviseren. De zitting staat immers op hele korte termijn op het programma. U kunt dat niet eenzijdig verhinderen. En los daarvan, ook al lijkt de tegen u ingestelde vordering op het eerste gezicht kansrijk, er is in de regel altijd verweer mogelijk. Waaronder specifiek op de kort geding procedure gericht verweer. Als u gedagvaard bent, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op zodat de factor tijd niet te zeer een rol van betekenis gaat spelen.

Kort Geding Advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor een kort geding? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Neemt u gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord: info@kortgedingadvocaat.com of ga naar contact.

Ga naar contact