Eiser

U wilt een wederpartij in kort geding dagvaarden

U wilt een vordering in kort geding instellen, en wilt weten of dat kan. Dan is het goed om te weten dat de kort geding praktijk heel divers is, en dat zeker geen limitatieve opsomming kan worden gegeven voor de diverse problemen die in kort geding kunnen worden beslecht.

  1. U bent werknemer, en u bent op staande voet ontslagen. U heeft een acuut inkomensprobleem, want als gevolg van het ontslag op staande voet wordt uw loon per direct niet meer doorbetaald. Uw lasten lopen echter wel door. U heeft een (zeer groot) spoedeisend belang bij het vinden van een passende remedie. Het kort geding biedt u de mogelijkheid uw acute probleem op kortst mogelijke termijn aan de rechter voor te leggen. Wacht niet onnodig lang. Uw financiële probleem wordt namelijk eerder groter dan kleiner.
  2. U heeft werkzaamheden verricht, dan wel goederen geleverd aan een afnemer. Uw factuur wordt erkend, maar vervolgens niet betaald. Het incasso kort geding kan op zeer korte termijn tot verkrijging van een veroordelend vonnis leiden, waarmee de duimschroeven op uw schuldenaar flink kunnen worden aangedraaid.
  3. U wordt geconfronteerd met een derde die zich in relatie tot u onrechtmatig gedraagd. De verschijningsvormen daarvan kunnen heel divers zijn, en kunnen bestaan in een doen, maar ook in een nalaten. Denkt u bijvoorbeeld aan de buurman die op het punt staat om op uw grond te bouwen. Of de concurrent die inbreuk maakt op uw handelsnaam. In kort geding kan worden gevorderd dat het deze derde wordt verboden zich nog langer schuldig te maken aan het inbreukmakende gedrag, op straffe van verbeurte van een dwangsom voor iedere dag dat hij of zij hiermee doorgaat. Dan heeft u direct een stok achter de deur.
  4. U ziet zich geconfronteerd met een gelegd beslag, terwijl u helemaal geen partij bent bij de rechtsverhouding uit hoofde waarvan dat beslag is gelegd. Het beslag hindert u. U wilt dat het beslag zo snel mogelijk wordt opgeheven. Een opheffingskortgeding kan soelaas bieden. Voornoemde opsomming is zeker niet limitatief. Slaat u de krant er maar eens op na. Ongetwijfeld dat u de term kort geding tegenkomt, in de meest uiteenlopende situaties.

Kort Geding Advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor een kort geding? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Neemt u gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord: info@kortgedingadvocaat.com of ga naar contact.

Ga naar contact