Eiser

U wilt een wederpartij in kort geding dagvaarden

U wilt een vordering in kort geding instellen, en wilt weten of dat kan en kansrijk is. Dan is het goed om te weten dat de kort geding praktijk heel divers is, en dat zeker geen limitatieve opsomming kan worden gegeven voor de diverse problemen die in kort geding kunnen worden beslecht. Neemt u daarom telefonisch contact op met kort geding advocaat. Om op gedachten te komen volgen enkele willekeurige voorbeelden:

Voorbeeld 1

U bent ondernemer, en uw toeleverancier doet een beroep op opschorting van diens verplichtingen, omdat hij (of zij) meent dat u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen, terwijl u meent dat daar helemaal geen sprake van is. Gevolg: U dreigt tekort te schieten in de nakoming van uw verplichtingen in relatie tot uw afnemers, en heeft er een (groot spoedeisend) belang bij dat uw toeleverancier de nakoming van diens verplichtingen weer hervat.

Voorbeeld 2

U bent ondernemer en bent in het kader van een lopend project schriftelijk in gebreke gesteld door uw wederpartij, die in dat verband een te korte termijn heeft gesteld voor de nakoming van uw verplichtingen in het kader van een tot u gerichte ingebrekestelling. U heeft juist belang bij de instandhouding van de overeenkomst, en wilt de ontbinding daarvan voorkomen, en wenst dat uw wederpartij wordt geboden de gestelde termijn iets te verlengen, omdat dreigen met vergoeding van het positieve contractbelang in geval van onbevoegde ontbinding geen effect heeft.

Voorbeeld 3

U bent werknemer, en u bent op staande voet ontslagen. U heeft een acuut inkomensprobleem, want als gevolg van het ontslag op staande voet wordt uw loon per direct niet meer doorbetaald. Uw lasten lopen echter wel door. U heeft een (zeer groot) spoedeisend belang bij het vinden van een passende remedie. Het kort geding biedt u de mogelijkheid uw acute probleem op kortst mogelijke termijn aan de rechter voor te leggen. Wacht niet onnodig lang. Uw financiële probleem wordt namelijk eerder groter dan kleiner.

Voorbeeld 4

U heeft werkzaamheden verricht, dan wel goederen geleverd aan een afnemer. Uw factuur wordt als juist erkend, er volgt geen verweer, maar uw debiteur betaalt uw factuur niet. Het incasso kort geding kan voor juridische begrippen op korte termijn tot verkrijging van een veroordelend vonnis leiden, waarmee de duimschroeven op uw schuldenaar flink kunnen worden aangedraaid.

Voorbeeld 5

U wordt geconfronteerd met een derde die zich in relatie tot u onrechtmatig gedraagt. De verschijningsvormen daarvan kunnen heel divers zijn, en kunnen bestaan in een doen, maar ook in een nalaten. Denkt u bijvoorbeeld aan de buurman die op het punt staat om op uw grond te bouwen. Of de concurrent die inbreuk maakt op uw handelsnaam. In kort geding kan worden gevorderd dat het deze derde wordt verboden zich nog langer schuldig te maken aan het inbreukmakende gedrag, op straffe van verbeurte van een dwangsom voor iedere dag dat hij of zij hiermee doorgaat. Dan heeft u direct een stok achter de deur.

Voorbeeld 6

U ziet zich geconfronteerd met een gelegd beslag, terwijl u helemaal geen partij bent bij de rechtsverhouding uit hoofde waarvan dat beslag is gelegd. Het beslag hindert u. U wilt dat het beslag zo snel mogelijk wordt opgeheven. Een opheffingskortgeding kan soelaas bieden.

Samenvattend

Voornoemde opsomming is zeker niet limitatief. Slaat u de krant er maar eens op na. Ongetwijfeld dat u de term kort geding tegenkomt, in de meest uiteenlopende situaties.

Kort Geding Advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor een kort geding? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Neemt u gerust contact met kort geding advocaat op. Ik sta u graag te woord: info@kortgedingadvocaat.com of ga naar contact.

Ga naar contact