Kort geding advocaat

Introductie kort geding advocaat mr. E.C. (Eric) Meure. Het feit dat u onze website bezoekt zal vermoedelijk samenhangen met een concrete behoefte aan acute rechtsbijstand

Ga naar advocaat

Eiser

U wilt een vordering in kort geding instellen en wilt weten of dat kan. Dan is het goed om te weten dat de kort geding praktijk divers is en dat er geen limitatieve opsomming kan worden gegeven.

Meer over eiser

Gedaagde

Als u bent gedagvaard in kort geding is het altijd raadzaam om uzelf in een zo vroeg mogelijk stadium te laten adviseren. De zitting staat immers op hele korte termijn op het programma. 

Meer over gedaagde

Contact

Bent u op zoek naar een advocaat voor een kort geding? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Neemt u gerust contact op: 06 – 508 12 650

Ga naar contact

Kort geding procedure

Een kort geding procedure kan, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, het juiste instrument zijn voor de beslechting van uw geschil. Van belang is dat de vordering in kort geding goed aannemelijk gemaakt kan worden, en dat sprake is van een zogenaamd spoedeisend belang. Op de volgende pagina's zullen enkele voorbeelden worden gegeven van "korte gedingen", zodat u zich snel een goed beeld kunt vormen van deze spoed procedure.

WILT U MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

Aanrader

Toen we via kortgeding advocaat de druk op onze debiteur opvoerden, volgde integrale betaling van onze factuur, vermeerderd met rente en incassokosten. We zijn zeer tevreden over de manier waarop het is verlopen. 

- CFO Ruben (...)

Goede keuze

De bank wilde onze woning verkopen, waarop ik direct bij kort geding advocaat Eric Meure op kantoor kon langskomen. Hij heeft de executie verkoping via de rechter kunnen voorkomen, en namens ons een goede regeling met de bank getroffen. Ik beveel de heer Meure aan.

- Lilian (...)